Copyright © 2021 by "Woody" webdesigner  ·  All Rights reserved  ·
 
Voor de laatste update van deze pagina klik dan op de knop hier naast.
* 2021-01 nieuwsbrief WVS
* Mei-juni 2020
* April 2020
* 2020-04 nieuwsbrief WVS
Nieuw
THOM ZeilmakerijA-Garden
Eindejaarsgroet 2020,

Afgelopen jaar 2020 heeft de gehele samenleving als ook u als gewaardeerd lid veel voor de kiezen gehad, waarbij het voor de één misschien mee en het voor de ander wellicht flink tegenzat.
Vanwege de Corona kunnen we dit jaar helaas geen oudejaarsbijeenkomst regelen of een nieuwjaarsborrel, want anders heeft de overheid, middels BOA’s de WVS echt wel op de korrel.

De door de regering opgelegde verordeningen gedurende 2020, alsmede de door de WVS opgestelde maatregelingen voor het terrein op de kaai als ook de locatie aan de havenstraat, zullen ook wij voor de veiligheid voor u als lid moeten waken voor het de spuigaten uitlopen gaat.
Zoals bij een ieder bekend via de media en of de politiek liggen er bij overtreding van deze regels aanzienlijke boetes in het verschiet, en dat hebben wij alsvereniging uiteraard liever niet.

Voor wat betreft werkzaamheden en activiteiten zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse BBQ en of het sinterklaasfeest met zwarte Piet werd hem dat dit jaar helaas niet.

Tevens hebben wij als bestuur veel moeten ageren,improviseren en financieel door gederfde inkomsten zelfs iets moeten interen, echter hebben wij er vertrouwen in dat het tij volgend jaar weer zal keren
.
De tewaterlatingsdagen welke werden gepland voor april eerder jaar, dreigden in het water te vallen, en dat zou aanvoelen voor de vereniging als een gevoelige snaar.

Mede door de inzet van een groep enthousiaste vrijwilligers is het toch gelukt alle boten te water te laten gaan met de kraan, en dus zodoende leden met een blij gezicht varen konden gaan.
Dankbaar voor zo’n groep vrijwillige mensen, want dat is toch wat een vereniging uiteindelijk draagt en je iedere vereniging toe zou wensen.

Ondanks de huidige opgelegde tijdelijke maatregelen wens ik iedereen gezondheid en fijne feestdagen toe vanuit mijn luie stoel, want met kerst draait het uiteindelijk niet om de beperkingen maar om het juiste gevoel.

Namens het voltallige bestuur
Bart Boer

Nieuwsbrief WVS
* September 2020
* November 2020
* Oktober 2020
Nieuwsbrief VNM
* December 2020
* Januari 2021
Watersport
Vereniging
Sliedrecht
WVS